Tunisiens rättsvakuum

Många väntar på svar om vad som hände deras anhöriga i revolutionenSedan revolutionen i Tunisien i början av 2011 håller en demokrati på att byggas för fullt. En svår fråga i övergången från diktatur till demokrati gäller rättssystemet, som i princip är intakt från diktaturen. Det är samma rättssystem som nu ska reda upp fallen med skadade och döda från revolutionen, vem sköt vem egentligen? De anhöriga till de döda väntar på svar, som dröjer. Reportage i Studio Ett Sveriges Radio