“Hur jag lärde mig förstå världen” fortsätter toppa de stora boklistorna