Varför oroligt i Tunisien?

ANALYS · Den senaste veckans våldsamma protester i Tunisien har till stor del utlösts av regeringens åtstramningsbudget för 2018, som innebär höjda matpriser för gemene man. Men missnöjet som nu visar sig på gatorna bottnar i mer djupgående orsaker som går decennier tillbaka i tiden. Min analys på SVT Nyheter på årsdagen för revolutionen:

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-missnojet-bottnar-i-orsaker-som-gar-decennier-tillbaka-i-tiden